Provtryck av klämventil

Tillverkning av klämventil (avstängningsventil)

Vid betongpumpning används vår klämventil för att strypa flödet av betong vid avslutad gjutning. Klämventilen stryps manuellt med hjälp luftreglering av maskinisten. Klämventilen monteras i änden av mastledningen före ändslangen och är en flexibel lösning för maskinisten. 

Våra duktiga svetsare monterar och svetsar ihop klämventilerna och kontrollerar funktionen genom att provtrycka produkten före leverans.

Centralt beläget mitt i Mälardalen