Valsning av plåt i Mälardalen

Teach-in-styrd valsmaskin

Då en av våra större kunder, Envac Scandinavia AB, har insett att vi är duktiga på att framställa valsade produkter har vi investerat i en av marknadens vassaste valsmaskiner – Davi.

Valsning av stål, rostfritt stål och aluminium 

Vår valsmaskin är dimensionerad för att valsa plåt från en diameter av 800 mm och längd 2000 mm och 8 mm i tjocklek. Givetvis kan vi valsa tunnare och med mindre dimension, men fortfarande med maxlängden 2000 mm. Maskinen är Teach-in-styrd, vilket gynnar snabba ställ och en effektiv produktion. Givetvis valsar vi även rostfritt och aluminium.

Behöver ni hjälp med att rita in detaljer till CAD systemet inför valsning? 

Vår konstruktör har mångårig erfarenhet av 3D-CAD. Vi hjälper gärna till att forma era produkter i CAD systemet vid behov.

3D-ritning av valsböj i CAD för valsning av plåt

Segmentsböj

3D-ritning av påstick i CAD för valsning av plåt

Påstick

Frågor och svar om valsning

Vilka material kan man valsa?

I vår verkstad har vi en stor Davi Rundvals som har en maxbegränsning på diameter D800 för en 2-meterslängd och 8mm tjock stålplåt. 

Alla dimensioner under den tjockleken klarar vår vals ned till cirka 280 mm i diameter för vanlig stålplåt. Vi valsar även rostfritt- och aluminiumplåt.

Vad är en fyrvals?

En fyrvals använder två centrerade rullar (valsar) som klämmer fast plåten och driver den framåt (eller bakåt). 

Framför centerrullarna finns en formvals för att skapa en förbock. Bakom centerrullarna finns en styrvals som formar den frammatade plåten efter utförd förbockning till önskad diameter eller form. 

Valsar ni endast runda plåtar?

Vår vals eller rundbockningsmaskin är teach-in-programmerad. Vi kan med hjälp av styrningen enkelt skapa semirunda plåtar och även enklare konformer, även om vi i huvudsak tillverkar runda rör. 

Det går att ställa vinkel på valsarna för att förbättra tillverkningen av konor.

Kan ni hjälpa oss att rita in detaljer till CAD systemet inför valsning?

På Logicut har vi anställt en konstruktör med mångårig erfarenhet av 3D-CAD. Vi hjälper gärna till att forma era produkter i CAD systemet vid behov. 

Vi importerar STEP filer och dxf -filer mm och hanterar dem efter kundens önskemål. Vi har god erfarenhet av att producera rörsystem från plåt till runda former tex segmentsböjar, Påstick och konor mm.