Vår historia

Farfar Gösta Månsson

Farfar Gösta startade Månssons verkstäder 1953

Logicut AB är ett familjedrivet företag i tredje generation. Dagens VD, David Månsson berättar: 
 
 "I begynnelsen 1953 startar Fabrikör Gösta Månsson, min farfar, AB Månssons Verkstäder som en mekanisk verkstad i källaren till det gamla mejeriet i Bälsunda. 

Lokalerna är trångbodda men man lyckades ändå tillfredsställa sina kunders behov med intelligenta lösningar och bra produktionsmaskiner i den tidens anda."

I mitten av 60-talet bir Davids far, Sven Månsson, involverad i bolaget och ganska snart får han en ledande funktion i verksamheten samtidigt som han arbetar som svetsare på arbetsgolvet. 

1969 startades Bålsta Verkstäder AB och med ett stort engagemang driver Sven företaget framåt. Hans bror, Lars Månsson, blir även involverad i bolaget som ansvarig för ekonomin, men även som ordermottagare och leveransansvarig.

1987 säljs det gamla mejeriet och man bygger en ny fastighet på tomten bredvid. Det här visar sig vara ett lyckat drag, man ökar omsättningen markant genom effektivare produktion och bättre intern logistik. Nu gör man, för den tiden, intelligenta investeringar med gradsaxar, bandsågar, profiljärnsax, gasskärmaskin och svetsar. Snart blir företaget än en gång trångbodda och 1997 byggde man ytterligare 14x70 meter.

Sven Månsson
David Månsson, VD, Logicut

Under sommaren 2002 står en nyutexaminerad civilingenjör i industriell ekonomi och dessutom Svens yngsta son, David, på verkstadsgolvet. I det läget har han inga planer på att arbeta i faderns fotspår som smed och arbetsgivare. Året innan har Sven och Lasse investerat i en kombinerad gas-/plasmaskärmaskin i hopp om att finna nya kundsegment. 

David får ganska snabbt ansvar för skäravdelningen och avancerar fort till att ta över ansvaret för hela produktion, kontakt med kunder och vissa delar av ekonomin. Med sin teoretiska bakgrund med inriktning mot produktion och logistik startas en helrenovering av företagets maskinpark och inom loppet av några år har bolaget investerat i nya maskiner: laserskärmaskin, fleroperationsmaskin, kantpress, fyrvalsmaskin samt en svarv. 

På senare år har företaget också fyllt på med ny bandsåg och styrda svetsmaskiner samt en ny fiberlaser 2022.