Bearbetning av skurna produkter

Vi vidareförädlar – sågning, bockning, valsning, borrning, gängning

Med stor precision förädlas produkterna vidare

När en laser-, plasma-eller gasskuren produkt lämnar skärborden hos oss, är det inte ovanligt att den vidareförädlas. Vanligtvis är det bockning, valsning eller svetsning, men det kan också vara borrning och gängning. 

En annan vanlig produktionsförädling av skuren produkt är svarvning av runt skurna ämnen.

Styrd geringbandsåg för formatering av rör, profiler och plattjärn

För att bland annat formatera rör, profiler och plattjärn använder vi vår senaste investering – en styrd geringsbandsåg av märket MEP.  Den maximala sågdiametern är 300 mm vid rakkapning.

Valsning

Då en av våra större kunder, Envac Scandinavia AB, har insett att vi är duktiga på att framställa valsade produkter har vi investerat i en av marknadens vassaste valsmaskiner – Davi. Den är dimensionerad för att valsa plåt från en diameter av 800 mm och längd 2000 mm och 8 mm i tjocklek. Givetvis kan vi valsa tunnare och med mindre dimension, men fortfarande med maxlängden 2000 mm. Maskinen är Teach-in-styrd, vilket gynnar snabba ställ och en effektiv produktion. Givetvis valsar vi även rostfritt och aluminium.

Genom vår laserskärmaskin har vi moduluppbyggda utbredningssystem för att skapa utbredningar av valsade produkter, som till exempel byxrör, krökar, segmentsböjar, konor och påstick.

Kantpressning

Vår kantpress kan pressa med 175 ton vilket motsvarar att man kan böja 10 mm tjock stålplåt i 3 meters bredd i 90 grader. 

Maskinen är en styrd kantpress och med vårt relativt breda verktygsprogram kan vi knäcka plåtprodukter med ganska stor variationsrikedom. Det normala tjockleksspannet är mellan 1-10 mm med en maxbredd på 3 meter.

Vertikal Fleroperationsmaskin – Johnford

Vår vertikala Fleroperationsmaskin har automatisk verktygsväxling som utför fräsnings-, borrnings- och gängningsoperationer. Maskinen styrs av ett CNC-system och har mycket hög precision och produktivitet.

Kom igång
LOGICUT AB MEKANISK VERKSTAD I MÄLARDALEN